Posts tagged "фантазия"
The stuff dreams are made of ...

The stuff dreams are made of …

Гледам глупаво пред себе си… Концентрирам се в точка на не повече от 20 сантиметра пред носа ми,  понеже имам усещането, че ако се опитам да фокусирам по-надалеч и ще се разпадна. Дишам тихо, но усещам дъха си накъсан и треперлив. Мислите ми светят в ослепително бяло и се оплитат в главата ми като блестящи...
Сънища in a land far far away...

Сънища in a land far far away…

Има хора, които ме познават достатъчно добре, за да си обяснят мотивацията зад поста, който предстои. За всички останали са следващите няколко реда. Понякога сънувам банални и доста безинтересни неща… Понякога сънувам филми. Понякога сънувам продълженията на съответните филми (сериозно). Понякога сънувам кошмари. А понякога сънувам просто застинали картини – като снапшоти от някакъв странен...

Фантазьори all over

Какво се случва, когато се събуждаш една сутрин и с перфектно бистър ум откриваш нещо ново за себе си… Може би не е ново в общоприетия смисъл на думата, може би си е било там през цялото време… Но е ново за теб, ново е, защото току що изкривеният ти мозък го е асимилирал.(изкривен е...