So … Измина още една година, а не може да се каже, че съм почувствала overflow от мъдрост, напираща да нахлуе в главата ми… За разнообразие тази година реших, че може би е добре и аз да си направя списък с изводи и заключения, до които съм стигнала сама и без чужда помощ през изминалата...